C C C C A+ A A- X

Съобщение

14 май 2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Считано от 18.05.2020г. Районен съд гр.Оряхово възстановява разглеждането на всички видове граждански и наказателни дела в открити съдебни заседания, при строго спазване на противоепидемичните мерки в условията на пандемия, както следва:

 • Достъпът в съдебната сграда на участниците по дела, насрочени за конкретен ден, се разрешава непосредствено преди започване на съдебното заседание, след термометричен контрол и дезинфекция на входа при влизане;
 • Изчакването се осъществява пред съдебната сграда;
 • Допуска се еднопосочно качване и слизане по етажите в сградата;
 • Допускане на граждани, адвокати и страни за физически справки в деловодствата, регистратурата, Бюро съдимост и други служби се осъществява при спазване на пропускателния режим в сградата на съда, като се допуска по един човек за не повече от 15 минути;
 • Работно време на службите за работа с граждани и адвокати от 09:00 до 11:00ч. и от 14:00 до 16:00ч., за извършване на физически справки по делата;
 • Не се допуска влизането в съдебната сграда без предпазни маски и ръкавици, термометричен контрол и дезинфекция на входа;
 • Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания - хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.
 • Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише“ на входа на съда.
 • Не се допуска публика по делата разглеждани в открито съдебно заседание, вкл. стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства;
 • При разглеждане на делата в открито заседание в съдебните зали ще се допускат само участниците - страни и адвокати в конкретното производство. Вещите лица и свидетелите по делата ще изчакват извън съдебната сграда до поканването им. Свидетелите, при съгласие на страните, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградите.
 • - Препоръчва се на адвокатите и страните да извършват справки по делата предимно по телефоните, обявени на сайта на съда /09171/31-79–„Деловодство“, „Регистратура“ и „Съдебно изпълнителна служба“, 09171/34-13 – „Съдебни секретари“ или по електронен път на електронния адрес на съда /https://oryahovo-rs.justice.bg/.
 • Препоръчва се на гражданите да подават документи до съда на имейл адрес: rsoriahovo@abv.bg, по пощата, на факс: 09171/30-42 и 09171/33-83.

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация