C C C C A+ A A- X

Представяне

Районният съд е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд.

Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател.

При всеки районен съд има бюро за съдимост.

Председателят на районния съд  осъществява:

 общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява.

- участва в съдебни заседания;

- уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и за съдии по вписванията;

- ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;

- командирова съдии при условията на чл. 81;

- назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

- свиква и ръководи общото събрание на съда;

- организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в интернет;

Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация