C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

Политика за защита на личните данни в Районен съд - Оряхово

Вътрешни правила за работа на системата за случайно разпределение на делата в районен съд гр. Оряхово

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на страницата на районен съд в интернет

Вътрешни правила за реда и начина на връчване на призовки,съобщения и уведомления  по граждански, изпълнителни и наказателни дела

Вътрешни правила за избор на съдебните заседатели в районен съд-Оряхово, организацията на работата и правилата за поведението им, начина на определяне и изплащане на техните възнаграждения

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА И ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ

С решение по Протокол № 9/06.04.2023г. т.23  на Пленума на Висшия съдебен съвет се отменят Правилата за достъп до електронни съдебни дела в едно с образците - заявления за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). 

КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 9 ОТ ДИСТАНЦИОННОТО ЗАСЕДАНИЕ ЧРЕЗ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 6 АПРИЛ 2023 г.


23. ОТНОСНО: Отмяна на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България /приети с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 10/25.02.2016 г., изм. и доп. с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 14/22.07.2021 г./ ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Р Е Ш И:


23.1. ОТМЕНЯ Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие на Висшия съдебен съвет на Република България /приети с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 10/25.02.2016 г., изм. и доп. с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 14/22.07.2021г. 
23.2. Указва на потребителите на Единния портал за електронно правосъдие да използват Ръководството на потребителя, публикувано на сайта на Висшия съдебен съвет.

Достъп до ЕПЕП: https://ecase.justice.bg

 Ръководство на потребителя

Видео уроци за работа с ЕПЕП

Заявления за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения се подават директно чрез ЕПЕП - файлове/(заявления) не се прикачват!

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация